Dzień III

Wycieczka Nr V

„Wycieczka rowerem do Pałacu w Narolu” 

 

Wycieczka trasą nieoznakowaną; Susiec, Paary, Pałac w Narolu(18),


(18) Płac Łosiów w Narolu- wzniesiony przez Feliksa Łosia w latach 1770-1781, kolejno częściowo spalony w 1863 r. , obrabowany przez wojska austryjackie w 1914 r. i Armię Czerwoną w 1939 r. , spalony w 1945 r. przez 50 lat stał opuszczony. W 1995 r. stał się własnością prywatną Władysława Kłosiewicza znanego klawesynisty. Obecnie trwają prace remontowo-konserwatorskie. Pałac ma pełnić rolę centrum kultury i sztuki.

 

Patrz www.narol.free.ngo.pl

 

 

Widok pałacu  z szosy

 


Podlesina,

 

 

(19)Widok na pola

 

Maziły, Łosiniec, powrót Szlakiem Walk Partyzanckich - kolor czarny w kierunku na zachód  przez Wólkę Łosiniecką do Suśca

 

Mapa wycieczki Nr V

- (dł. trasy 27,2 km w tym 21,4 km po asfalcie).

 

dalejpowrót