Wycieczka Nr VI

„Wycieczka samochodem do Krasnobrodu”

 

Susiec, Grabowica - widok na Susiec z Góry Grabowieckiej, Ciotusza Stara, Długi Kąt, Krasnobród (Sanktuarium Maryjne(20), muzea parafialne),

 

   

       (20)Sanktuarium Maryjne w Krasnobrodzie

 

Kapliczka na wodzie, Zalew w Krasnobrodzie(21),

 

 

(21)Zalew w Krasnobrodzie

 

 

Rezerwat Św. Rocha z  Kapliczką (22)

 

  (22)Kaplica w wąwozie w Rezerwacie Św. Rocha

 Mapa wycieczki Nr VI
 

- (dł. trasy 2 x 29,2 km = 58,4 km, 100% trasy szosa asfaltowa),

 

dalej powrót