Dzień IV c.d.

Wycieczka Nr VIII

„Wycieczka samochodem do Tomaszowa”

Susiec, Tomaszów Lub., Sznury, Rezerwat Piekiełko(23),

(23) „Piekiełko” to rezerwat ,  znajdujacy się zaledwie 4 km na wsch. Od Tomaszowa Lubelskiego, przy zielonym pieszym szlaku "historycznym". Dookoła pola, wśród nich niewielki zagajnik. W rezerwacie zobaczymy 68 niezwykle twardych i odpornych na wietrzenie głazów, częściowo tkwiących w ziemi. Opowiadają o nich legendy. Jedna z nich opowiada o  pechowym diable, który - w zamian za duszę - obiecał skarby dziedzicowi Kurdwanowskiemu z pobliskiej Łaszczówki. Nie zdążył jednak dobić targu, ponieważ zapiał kur, a wtedy diabeł traci swą moc. Zamiast skarbów ostały się kamienie.

powrót do Tomaszowa i zwiedzanie Modrzewiowego Kościoła (24) z 1727 r. - zabytek klasy „0” na ul. Kościelnej, wyjazd za Tomaszów Lub. w stronę Suśca
do Siwej Doliny(25),
(24) Kościół drewniany (z modrzewia), barokowy, pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny znajduje się na płd.-wsch. od rynku, w pobliżu szlaku zielonego. Zbudowany w 1627 r. z fundacji Tomasza Zamoyskiego, przebudowany w 1727 r. staraniem Michała Zamoyskiego. Stanowi jeden z najcenniejszych tego typu zabytków w kraju. Świątynia jest dwuwieżowa i trzynawowa. Bogate, barokowe wyposażenie pochodzi w części z dawnego kościoła trynitarzy. Drewniany ołtarz główny, z cudownym obrazem Matki Bożej Szkaplerznej z Dzieciątkiem. 26 VI 1994 r. kard. Franciszek Macharski, z woli Ojca Świętego Jana Pawła II dokonał koronacji obrazu. Obok kościoła drewniana dzwonnica wzniesiona w XVIII w.

 

spacer Siwą Doliną(25), powrót do Suśca.

Mapa wycieczki Nr VIII

 

         (dł. trasy 2 x 20,2 km = 40,4 km w tym 39 km szosą asfaltową),

 

dalej powrót