lub inaczej

Dzień VI

Wycieczka Nr XI 

„Wycieczka samochodem do Zamościa” (30)

(30)Rynek w Zamościu – plac reprezentacyjny- „Forum Publicum”. Plac w kształcie kwadratu o 100 m bokach, otoczony kamieniczkami ocienionymi arkadami. Ratusz zwykle stojący w centrum rynku w Zamościu został cofnięty do północnego szeregu kamienic. Rozbudowywany dwukrotnie, obecnie z wieżą o wysokości 52 m i reprezentacyjnymi schodami jest jednym z najpiękniejszych budowli tego typu w Polsce,

 

 

 Szturm twierdzy Zamość – 2004 r.

 

 

 

 

Mury twierdzy Zamość

 

 

 

 

Mapa Wycieczki Nr XI

- (dł. trasy 2 x 52 km = 104 km w tym 100% asfaltem),

 

dalej powrót