23 stycznia 2018

„BIEG NAD TANWIĄ” – Susiec 29 kwietnia 2018 r.

„BIEG NAD TANWIĄ” – Susiec 29 kwietnia 2018 r.

W dniu 29 kwietnia 2018 r. w ramach imprezy „Jarmark Susiecki” na placu k. Gminnego Ośrodka Kultury w Suścu, przy ul. Tomaszowskiej 100, o godz. 12:00 zostanie przeprowadzony:

  • bieg na dystansie 10 km
  • marsz Nordic Walking na dystansie 10 km

Zawody odbędą się ze wspólnego startu o godz. 12:00.

Trasa będzie wiodła z placu przy GOK i po przejściu przez ul. Tomaszowską lasami z metą w miejscu startu. Link do trasy: https://www.traseo.pl/trasa/iv-bieg-nad-tanwia-2-aa8-1

Zarówno bieg jak i marsz Nordic Walking zostaną przeprowadzone w dwóch kategoriach wiekowych dla kobiet i trzech kategoriach wiekowych dla mężczyzn.

Zawodnicy biorący udział w marszu Nordic Walking wystartują tuż za biegaczami.

W biegu mogą wziąć udział osoby od 16 roku życia, a w marszu Nordic Walking od 12 roku życia.

Zasady uczestnictwa, sposób zgłaszania, wielkość opłaty startowej, nagrody i pozostałe postanowienia regulaminu „Biegu nad Tanwią” obowiązują zarówno biegaczy jak i chodziarzy.

Wszyscy uczestnicy biegu i marszu otrzymają okolicznościowy, metalowy, odlewany medal.

Zwycięzcom wszystkich kategorii (miejsca I-III, oraz w kategorii open) zostaną wręczone puchary, medale i dyplomy. Dekoracja nastąpi na scenie „Jarmarku Susieckiego”, w parku k. stacji PKP, przy ul. Kolejowej, o godz. 14:00.

Zapisy można dokonywać na stronie www.pomiaryczasu.pl, odznaczając czy zgłoszenie dotyczy biegu  czy marszu, w terminie do 26 kwietnia 2018 r.

Zawodnicy niepełnoletni przy zapisie w Biurze Zawodów winni posiadać formularz podpisany własnoręcznie przez rodzica lub opiekuna.

Pliki do pobrania:

  1. Plakat IV Biegu Nada Tanwią 2018 – obowiązujący od 17.04.2018 r.
  2. Plan Suśca z wykazem parkingów w dniu 29.04.2018 r.
  3. Regulamin IV Biegu Nad Tanwią 2018 – obowiązujący od 17.04.2018 r.
  4. Formularz zawodnika niepełnoletniego
  5. medal 1 strona
  6. medal 2 strona

Kontakt:
e-mail: it@susiec.pl
tel. 84 6654893 w. 24,  84 6654410 w 22,  531-475-652

W sprawach technicznych dotyczących procesu zapisów  biuro@pomiaryczasu.pl