29 sierpnia 2019

Bunkry Linii Mołotowa

W latach 1940-1941 w rejonie Starego i Nowego Brusna, Dziewięcierza, Dębów, Teniatysk oraz wzniesień Wielkiego Działu i Gorajów Armia Czerowna wybudowała silny pas warowny długości 1300km. Składał się on z licznych schronów bojowych, wałó i rowów p. czołgowych oraz innych umocnień. Fortyfikacje miały bronić ZSRR przed inwazją Niemiecką. Wybudowana linia obronna pod nazwą Linia Mołotowa (od ministra spr. zagr. Wiaczesława Mołotowa) nie odegrała jednak większej roli. W czerwcu 1941 r. Niemcy bez trudu przeszli przez luki między punktami oporu. Po wojnie schrony pozostawiono bez opieki. Oglądając wnętrza schronów należy zachować szczególną ostrożnośc. Są tam pozostawione bez zabezpieczenia otwory pomiędzy kondygnacjami, uskoki, wystające druty itp groźne dla zdrowia elementy.