5 lipca 2018

Kościół i Kaplice w Górecku Kościelnym

I. Kościół p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Górecku Kościelnym – pochodzi z 1768r., ufundowany został przez Jana Jakuba Zamojskiego. Świątynia zbudowana jest z drzewa modrzewiowego, oszalowana deskami i posiada 3 nawy. Pomiędzy prezbiterium a nawą główną umocowana jest belka z barokowym krzyżem z połowy XVIII w. W głównym ołtarzu znajduje się obraz patrona kościoła św. Stanisława, obraz Matki Boskiej Anielskiej oraz rzeźby Matki Bożej z Dzieciątkiem i Pana Jezusa Ubiczowanego. Drewniana ambonę zdobią rzeźby czterech Ewangelistów. Na chórze są 12-głosowe organy z 1906r. Cenna jest tam również kolekcja ornatów z czasów franciszkańskich oraz obrazy malowane na płótnie.
Od świątyni w stronę płynącej rzeki Szum prowadzi dębowa aleja, wzdłuż której rośnie sześć pomnikowych dębów. Najstarszy z nich ma ok. 500 lat, jego obwód wynosi 7,4 m.
II. Kapliczka „Na wodzie” w Górecku Kościelnym – zbudowana jest na palach nad potokiem Szum. Według podań lokalizację kapliczki wskazał sam św. Stanisław podczas objawień w 1648r. Źródełko tam bijące nazywane jest „Boża Łezka”. Woda ze źródełka ma właściwości lecznicze. Najlepsza jest na schorzenia reumatyczne i bóle gardła, podobno też przynosi szczęście.