29 sierpnia 2019

Muzeum Pożarnictwa w Oseredku

Oseredek 123
22-672 Susiec
tel. 84 665 44 10

www.muzeumpozarnictwa.oseredek.pl

Historia muzeum to historia st. ogn. w st. spocz. Jana Łasochy, który przez 55 lat pełnił funkcję  Komendanta Gminnego Związku OSP w Suścu. W połowie lat 60-tych zrodziło się u niego zainteresowanie do zbierania starych sikawek i motopomp. Przez kolejnych szereg lat udało się pozyskać ponad 300 eksponatów. Zgromadzone zbiory z czasem powiększyły się o samochody pożarnicze, umundurowanie, uzbrojenie osobiste, armaturę wodno-pianową, oraz dokumenty i czasopisma. Część eksponatów pozyskano od strażaków z zaprzyjaźnionego powiatu Freudenstadt z Niemiec. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat zbiory te prezentowane były jako nieformalne, amatorskie muzeum pożarnictwa, obecnie dzięki staraniom władz gminy Susiec, udało się dokonać rozbudowy strażnicy OSP Oseredek o nowe budynki. Aktualnie muzeum prowadzi również zajęcia edukacyjne.