29 sierpnia 2019

Obelisk Józefa Piłsudskiego w Rebizantach

Obelisk w Rebizantach poświęcony Józefowi Piłsudskiemu – znajduje się na trasie ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej „Nad Tanwią” oraz niebieskiego szlaku Szumów. Ze względu na fakt że jest usytuowany na prywatnej posesji po drugiej stronie rzeki Tanew, jego replikę ustawiono na parkingu w Rebizantach. Upamiętnia on przekroczenie w tym miejscu w 1901r. granicy rosyjsko-austriackiej przez Józefa Piłsudskiego. Miało to miejsce po jego ucieczce ze szpitala w Petersburgu. W ucieczce tej pomógł Piłsudskiemu i jego żonie Marii, Jan Miklaszewski – ówczesny kontroler lasów Ordynacji Zamojskiej. Po przekroczeniu kładki na Tanwi małżonkami zaopiekował się Mikołaj Rebizant. Dzięki Miklaszewskiemu i Rebizantowi, Piłsudski 20 czerwca 1901 roku był we Lwowie.