29 sierpnia 2019

Ośrodek Edukacyjno-Muzealny RPN

Głównym celem działalności parku narodowego jest ochrona istniejących zasobów przyrodniczych i kulturowych. Pomagać ma w tym m.in. udostępnianie terenu parku dla turystyki oraz prowadzona działalność edukacyjna.
Temu celowi służy wybudowany w 1994 roku Ośrodek Edukacyjno-Muzealny (OEM) Roztoczańskiego Parku Narodowego usytuowany na pograniczu Parku i zabytkowej części Zwierzyńca. Jedną z podstawowych form jego działalności jest organizowanie wystaw stałych oraz wystaw czasowych, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród osób odwiedzających RPN. Ponadto realizowane są zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży, współpraca ze szkołami, różnego rodzaju konkursy, przeglądy, warsztaty oraz programy edukacyjne jak np. Roztoczański Park i My, a także organizowane są masowe imprezy edukacyjne np. Dzień otwarty RPN.