29 sierpnia 2019

Przejście graniczne na rzece Tanew

Przejście graniczne pomiędzy zaborami rosyjskim i austriackim na rzece Tanew.

Na Kongresie Wiedeńskim w 1815 roku ustalono nowe granice pomiędzy zaborami. Wtedy Tanew pomiędzy Rybnicą i Paarami, a Rebizantami stała się rzeką graniczną, rozdzielającą ziemie: zaboru rosyjskiego (Królestwo Polskie) od zaboru austriackiego (Galicja)

Przekraczający granicę działacze patriotyczni oraz przemytnicy korzystali z nielegalnej drogi przez Tanew do położonych po stronie galicyjskiej Rebizantów. Granica był silnie strzeżona, szczególnie po stronie rosyjskiej. Swobodny dostęp do lasu pomiędzy tą drogą i granicą mieli tylko ordynaccy leśnicy, którzy przerzucali tędy zakazane wydawnictwa oraz przeprowadzali działaczy niepodległościowych.

Tą drogą w czerwcu 1901 roku przeprowadzony został przez granicę Józef Piłsudski, który uciekł z więziennego szpitala w Petersburgu.