29 sierpnia 2019

Rezerwat Czartowe Pole

Rezerwat utworzono w 1958 roku na powierzchni ok. 80,5 ha. Nazwa powstała od legendy głoszącej, że kiedyś „jeno czarci tam hasali” czego skutkiem miały być liczne powodzie i pożary dawnej papierni Zamojskich, którą trzykrotnie nękały te żywioły. Dojechać do rezerwatu można jadąc z Suśca 8 km na zachód przez miejscowość Oseredek. Do rezerwatu można również dotrzeć pieszo idąc czerwonym  Szlakiem Krawędziowym, który biegnie w przez odcinek położonej w tym miejscu malowniczo ukształtowanej doliny rzeki Sopot. Dolina ta powstała na skutek wymycia przez wodę piaszczystych utworów czwartorzędowych aż do trzeciorzędowego podłoża kredowego. Nierówności tego podłoża spowodowały utworzenie licznych, postrzępionych wodospadów o wysokości ok. 60 cm. Dzięki dużemu spadkowi koryta oraz licznym progom rzeka nabiera charakteru bystrego, górskiego potoku. W rezerwacie poprowadzono również Ścieżkę przyrodniczo – dydaktyczną „Czartowe Pole” o długości ok. 2 km na której ustawiono 9 tablic o tematyce przyrodniczo-historycznej tego terenu.