29 sierpnia 2019

Strażnica graniczna w Paarach

Strażnica– wzniesiona została w 1876 r. na zlecenie władz carskich z przeznaczeniem na siedzibę straży granicznej (Galicja – Kongresówka). Tędy przebiegała granica austriacko-rosyjska. Królestwo Polskie było wówczas pod zaborem rosyjskim, a Galicja pod austriackim. Od zakończenia I wojny światowej strażnica pełniła funkcję szkoły. Przez ostatnie lata drewniany budynek stał pusty. Ostatni raz remontowana była w latach 50-60 tych XX w.

W 2006 r. strażnica została kupiona przez osobę prywatną i po kilku latach odrestaurowana przypominając tę z drugiej połowy XIX w. Aktualnie pełni rolę historycznego ośrodka turystycznego z restauracją pod nazwą Strażnica Carska.