29 sierpnia 2019

Wapielnia

Wapielnia – jest to najwyższe wzniesienie Roztocza Środkowego (385m n.p.m.). Dojdziemy tam pieszym Szlakiem im. Władysławy Podobińskiej (znaki zielone) oraz Szlakiem Centralnym (znaki niebieskie). Najkrótsze dojście ze wsi Ulów (szlak niebieski) lub wsi Łasochy (szlak zielony). Nazwa wzgórza pochodzi od wapieni nadających się do wypalania wapna, niegdyś tam eksploatowanych. Wzgórze jest ostańcem zbudowanym z twardych wapieni trzeciorzędowych, objętych ochroną jako pomnik przyrody. Wapielnię porasta las jodłowo-sosnowy z gęstą leszczyną uroczyska Muraszkowa Góra. U podnóża wzniesienia ustawiono turystyczną wiatę (deszczochron) ze stołami, ławami i tablicą informacyjną, z których korzystają piechurzy i rowerzyści przemierzający Roztocze na trasie Susiec-Krasnobród. Z tego miejsca roztacza się wspaniały widok na okolicę Łuszczacza i rozległy kompleks lasów Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego.