16 stycznia 2018

Projekty organizacji społecznych z LGD

W Gminie Susiec zakończyły się już pierwsze realizacje projektów składanych  przez organizacje społeczne z terenu naszej gminy, współfinansowanych ze środków LGD Roztocze Tomaszowskie w Tomaszowie Lub.

1. „Budowa placów zabaw w miejscowości Róża i Łasochy”

2. „Budowa placów zabaw w miejscowościach Oseredek, Rybnica, Nowiny i Maziły”

3. „Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Oseredek, Paary, Rybnica”