27 lutego 2017

Roztocze na Międzynarodowych Targach Turystycznych we Wrocławiu

Roztocze na Międzynarodowych Targach Turystycznych we Wrocławiu.

W nawiązaniu do spotkania dotyczącego organizacji  sezonu turystycznego 2017 jakie odbyło się w Suścu 9 lutego, Roztocze było promowane na Międzynarodowych Targach Turystycznych we Wrocławiu w dniach 24-26 luty 2017 r.

Stoisko wystawiennicze nr 38  na Hali Stulecia zostało wykupione przez  Zamojskie Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej w Zamościu.

Zamość reprezentowały:  Tamara Diug – przewodnik  turystyczny Zamojskiego Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej w Zamościu, Agnieszka Rusin – pracownik Urzędu Miasta Zamość oraz Alicja Palonka przedstawiciel Hotelu „Morandówka” w Zamościu. Roztocze promował Krzysztof Łagowski jako przedstawiciel Gminy Susiec, Roztoczańskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego w Suścu i LOT „Roztocze” w Tomaszowie Lub. jednocześnie.

[FOTOGALERIA] fot. K. Łagowski

Analizując pracę na części stoiska z materiałami Roztocza można stwierdzić, że największym zainteresowaniem cieszyło się wydanie „Magiczne Roztocze”. Bardzo dużo osób mogło skorzystać również z bogatej oferty Gminy Susiec, Krasnobrodu i Zwierzyńca. Hitem był materiał „Rowerem po Roztoczu” obejmujący obszar 10 gmin, niestety ze względu na małą jego ilość mogli go otrzymać tylko szczęśliwcy. Inni otrzymali zamiennie przewodnik Rowerem przez Lubelskie lub Atlas Rowerowy Szlaku Rowerowego Polski Wschodniej Green Velo Województwa Lubelskiego. Dużo ulotek i wizytówek przekazały również obiekty indywidualne.

Bogatą i ciekawą ofertę agroturystyczną przedstawiło również Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach kampanii „Odpoczywaj na wsi”  przedstawiając ofertę Polskiego Towarzystwa Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” z całej Polski. Roztoczańskie Stowarzyszenie Agroturystyczne  Suścu jako członek PTTW GG również na tym stoisku promowało Roztocze.

Obserwując dystrybucję materiałów wydaje się, że indywidualna promocja wielu obiektów przy pomocy drobnych kartek, broszur, wizytówek itp. na targach nie jest trafna. Ta forma prezentacji wymaga dużej i drogiej powierzchni, a przemieszczający się uczestnik targów  nie ma czasu na dogłębną analizę ich zawartości. W rzeczywistości  prezentacja ich na ladzie jest rotacyjna a zainteresowanie nimi niewielkie. Nasuwa się wniosek aby łączyć oferty w większe tematyczne bloki by łatwiej i taniej je wydawać oraz trafiać do adresata.

Zdecydowanie uzasadnionym jest też wykupienie powierzchni wystawienniczej wspólnie przez gminy i miasta z Roztocza oraz miasto Zamość. Przy pomocy większych środków można powiększyć wielkość stoiska lub ilość obsługiwanych targów. Zdecydowana większość wypoczywających na Roztoczu osób odwiedza Zamość, a zatrzymujący się w Zamościu turyści  odwiedzają Roztocze.  Zwrot „Zamość i Roztocze”  jest rozpoznawalny i pozytywnie się kojarzy.  Ośrodki uzupełniają swoją ofertę co daje korzyść obydwu stronom. Taka współpraca jest potrzebna i zasadna.

Pracownicy stoiska przeprowadzili setki rozmów i rozdali setki egzemplarzy materiałów promocyjnych. Wierzymy, że wielu turystów do nas przyjedzie, by sprawdzić czy Roztocze i twierdza Zamość są prawdziwe i tak piękne.