6 lutego 2017

Spotkanie dotyczące przygotowania do sezonu turystycznego 2017 – 9 luty, godz. 10

Szanowni Burmistrzowie, Wójtowie miast i gmina |Roztocza, Prezesi stowarzyszeń oraz wszyscy zainteresowani rozwojem ruchu turystycznego na Roztoczu

W związku przygotowaniami do sezonu turystycznego 2017 zostało zorganizowane przez Wójta Gminy Susiec Zbigniewa Naklickiego spotkanie przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych oraz zainteresowanych rozwojem ruchu turystycznego podmiotów komercyjnych.

Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Gminy Susiec, ul. Tomaszowska 2, w dniu 9 lutego 2017 r. o godz. 10:00.
Proponowane tematy spotkania:

 1. dyskusja nad wspólnym udziałem w targach turystycznych 2017,
 2. przedstawienie harmonogramu imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych
  na Roztoczu oraz wypracowanie sposobu ich koordynacji,
 3. Dyskusja nad materiałami wydanymi z cyklu „Rowerem po Roztoczu”
  tj. nad:

  • dystrybucją materiałów z cyklu „Rowerem po Roztoczu”,
  • korektą treści do drugiego wydania,
  • nad wizualizacją projektu „Rowerem po Roztoczu w Internecie w tym nad utworzonym logo.
 4. Informacja o możliwości promocji Roztocza na stronach portalu Traseo.pl, promocji indywidualnych obiektów komercyjnych oraz praktycznego wykorzystania smartfonów przez turystów wypoczywających na Roztoczu.
 5. Analiza możliwości wydania, przewodnika promującego bazę turystyczną oraz atrakcji turystycznych na Roztoczu, finansowanego przez obiekty komercyjne
  z częściowym dofinansowaniem gmin.

W im. Wójta Gminy Susiec serdecznie zapraszam.
Prezes Roztoczańskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego  w Suścu
Krzysztof Łagowski
kontakt:
tel. 84 6654893, 531-475-652 lub klagowskio@susiec.pl, bądź it@susiec.pl.