Poziom trudności: łatwy
9 lipca 2018

Szlak im. Władysławy Podobińskiej – zielony; Susiec-Krasnobród-Zamość, łączna długość ok. 56 km.

Trasa szlaku: Susiec PKP – Łasochy – wzniesienie Wapielnia – Szur – Krasnobród – Suchowola – Lipsko – Zamość PKP.

Poniżej przedstawiony jest tylko 20 km odcinek Susiec-Krasnobród, na potrzeby średnio zaawansowanych piechurów, przebywających na wypoczynku w Suścu.

Szlak bierze swój początek na stacji PKP w Suścu. Kierujemy się na wschód przez park do lasu, by po ok. 2 km przejść na drugą stronę torów kolejowych PKP. Dalej trasa wiedzie na wschód wzdłuż torów, by po dojściu do kraju lasu skręcić wzdłuż jego brzegu na północ.

Po 2 km w środku lasu skręcamy w lewo, a po kolejnych 2 km w prawo na północ. Po wyjściu z lasu przechodzimy przez pola docierając do prostopadłej , szerokiej drogi, skąd kierujemy się w lewo na zachód. Po ok. 500 m należy skręcić w prawo, w drogę na północ. Szlak prowadzi najpierw przez las następnie przez pola w kierunku wsi Kunki. Na rozwidleniu drogi trzymamy się lewej strony i po chwili dochodzimy do zabudowań.

Po wejściu do wsi skręcamy w prawo na wschód i zaraz po 200 m skręcamy na północ w wąską drogę pomiędzy zabudowaniami. Docieramy do lasu, następnie idziemy wijącą się drogą przez zagajniki i pola zbliżając się do miejscowości Łasochy. Szlak skręca w lewo, w kierunku zabudowań. Obok świetlicy w Łasochach przedostajemy się na północną stronę drogi wojewódzkiej (853).

Dalej szlak biegnie brzegiem ciekawego wąwozu, a następnie już w lesie odbija w prawo. Idąc krętą drogą z wieloma terenowymi przeszkodami jak: doły z wodą, rozlewiska i zarośla w wąwozie wychodzimy na kraj lasu. Po krótkim odcinku przez pola droga doprowadza nas do bukowego lasu otaczającego najwyższe wzniesienie Roztocza Środkowego – Wapielnię (386,5 m n.p.m.). Szlak wznosi się. Na szczycie należy zachować szczególną ostrożność, gdyż ścieżka biegnie pomiędzy niebezpiecznymi wykrotami powstałymi po wydobyciu skał wapiennych używanych do wypalania wapna.

Po zejściu z góry wzdłuż zielonych i niebieskich znaków kierujemy się brzegiem lasu na północ. Po 2 km od Wapielni obydwa szlaki wchodzą do lasu po czym rozwidlają się. Szlak niebieski odbija na zachód a zielony na północ. Z tego miejsca szlak zielony z wolna skręca łukiem o długości ok. 5 km na zachód i doprowadza nas do drogi relacji Łuszczacz-Zielone. Stąd piaszczystą drogą podążamy do miejscowości Szur, dalej leśną drogą, a następnie ul. Joachima Lelewela do centrum Krasnobrodu.

Ładownie mapyproszę czekać...