6 stycznia 2016

Wieczór Kolęd w Suścu

W dniu 6 stycznia 2017 r. wieczorem w sali głównej Gminnego Ośrodka Kultury w Suścu odbył się Wieczór Kolęd.

[FOTOGALERIA] fot. K Łagowski

Uroczystość prowadzili:
Joanna Kowalczuk – Dyrektor GOK w Suścu i Bogdan Skiba Radny – Rady Gminy Susiec.

Program obejmował występy:

Przedstawiciele zespołów, dwu orkiestr i WTZ otrzymali z rąk Wójta Gminy Susiec pamiątkowe statuetki a przedszkolaki, uczniowie szkoły muzycznej i  harcerze słodkie upominki.

Na zakończenie Trio: Zbigniew Naklicki – Wójt Gminy, Leszek Ważny – przewodniczący Rady Gminy i Tadeusz Suski – Sekretarz Gminy przy akompaniamencie wszystkich nagrodzonych odśpiewali kolędę.
Po debiucie z radością podziękowali Pani Joannie za możliwość  czynnego uczestnictwa w uroczystości, a wszystkim zebranym za  gorące oklaski.
Na tym zakończono część oficjalną.

Po części oficjalnej występujące zespoły pozostały by podzielić się opłatkiem.
„Światełko Pokoju” i  „Białe Anioły” czuwały aby wszystko się udało.

I udało się.