29 sierpnia 2019

Florianka

Florianka – Hodowla Konika Polskiego
Koniki polskie są jedyną rasą koni prymitywnych w Polsce. Charakterystyczną ich cechą jest: umaszczenie myszate z czarną pręgą przez grzbiet, pręgowanie w okolicy łopatek oraz kończyn, obfite owłosienie grzywy i ogona, niski wzrost (125-138 cm). Charakteryzują się dużą siłą w stosunku do masy ciała odpornością na warunki atmosferyczne oraz łagodnym temperamentem. Są one potomkami tarpanów, które żyły niegdyś w puszczach Polski, Litwy i Prus. Hodowla zachowawcza konika polskiego w warunkach zbliżonych do naturalnych prowadzona jest w Roztoczańskim Parku Narodowym w Zwierzyńcu, na wydzielonym obszarze ok. 180 ha w okolicy stawów Echo, oraz w warunkach stajennych we Floriance. Ostoja Rezerwatowa Hodowli Konika Polskiego powstała w 1982r. Obecnie przebywa w niej stado ok. 20 szt. Koniki przebywając w Ostoi same zdobywają pokarm, wychowują młode bez ingerencji człowieka. Jedynie w okresie zimowym są dokarmiane sianem. W 1995r. utworzono Ośrodek Stajennej Hodowli Koników Polskich we Floriance, która jest uzupełnieniem hodowli rezerwatowej. Celem hodowli stajennej jest zachowanie cech genetycznych tarpanów.