4 lutego 2019

Roztocze, to pasmo malowniczych pagórków ciągnących się około 180 km od Kraśnika do Lwowa (w tym na terenie Polski około 110 km). Dzieli się ono na trzy części: Roztocze Zachodnie (Gorajskie), Środkowe (Tomaszowskie), na którego terenie leży gmina Susiec i Wschodnie (Rawskie). Najwyższymi wzniesieniami tej krainy są Wielki Dział i Krągły Goraj o wysokości około 390 m n.p.m. leżące na wschód, oraz  najwyższe wzniesienie Roztocza Środkowego – Wapielnia o wysokości 386,5 m n.p.m. leżąca w gminie Susiec.

W trzeciorzędzie siły wewnętrzne skorupy ziemskiej wydźwignęły pasmo Roztocza, obniżając jednocześnie leżącą na południu Kotlinę Sandomierską. W ten sposób powstała znajdująca się na granicy obwodu krain geograficznych linia spękań tektonicznych – tzw. uskoków. Szczególnie pięknie prezentują się one w dnach rzek Tanew i Jeleń w rezerwacie Nad Tanwią. Mają one od 0,5m do 1.52 m. wysokości. Na skutek wymycia piaszczystych utworów czwartorzędowych aż do trzeciorzędowego podłoża kredowego powstały też nierówności w dolinie rzeki Sopot tworząc liczne, nieregularne niewielkie wodospady w rezerwacie Czartowe Pole. Piękno tych wodospadów zostało docenione w przeprowadzonym w 2009 r. plebiscycie dziennika Rzeczpospolita na „7 Cudów Polskiej Natury” w którym zajęły 5 miejsce.
Nazwa Roztocze pochodzi od słowa „roztaczać” co w gwarze ludowej oznacza dzielić. Roztocze mianowicie dzieli dorzecza takich rzek jak Wieprz, Bug oraz San i Dniestr. Gęste rozmieszczenie mniejszych rzek na terenie Roztocza Środkowego takich jak m.in. JeleńTanewPotok Łosiniecki,  SopotSzumWieprz oraz duże zalesienie powodują że teren ten jest bardzo atrakcyjny turystycznie. Klimat tutejszy ma cechy ostre, kontynentalne. Lata są suche, i gorące, zimy – mroźne, a przedzimie i przedwiośnie – dosyć krótkie. Najwyższa temperatura w sierpniu dochodzi do 36ºC, a najniższa w lutym do około -30ºC. Jest to teren z największym w skali kraju nasłonecznieniu. Deszcze są krótkie, ale gwałtowne, którym często towarzyszą burze gradowe. Stanowią one około 20% wszystkich burz. Na Roztoczu Środkowym występuje największa w kraju średnia roczna opadów i wynosi 719 mm.Teren ten  należy do najbardziej znanych i chętnie odwiedzanych przez turystów. Sprzyjają temu wielość szlaków turystycznych i nagromadzenie dużej ilość atrakcji przyrodniczych. Występują tu zarówno ogromne kompleksy leśne Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej jak również licznie rozsiane wydmy, jary i wąwozy o stromych zboczach. W dolinach rzek, zagłębieniach terenu są liczne torfowiska oraz bagna, porośnięte trawą i olszyną. Ze względu na duże różnice wysokości rzeki mają charakter górski. Płyną wartko wąskimi i głębokimi dolinami. Urozmaicają je przepiękne i urocze progi skalne tworzące wodospady nazywane pospolicie szumami. Na terenie Gminy Susiec znajdują się parki krajobrazowe, rezerwaty, pomniki przyrody, ścieżki dydaktyczne, oczka wodne oraz śródleśny zalew w Majdanie Sopockim. Niezwykłym i bogatym jest tutaj świat roślinny i zwierzęcy. Szczególnie walory środowiska naturalnego nieskażone przez przemysł, czyste rzeki, lasy i powietrze tworzą specyficzny mikroklimat sprzyjający turystyce.

Na terenie gminy działa Roztoczańskie Stowarzyszenie Agroturystyczne w Suścu zrzeszające 31 gospodarstw oferujących około 700 miejsc noclegowych.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY