29 sierpnia 2019

Wzgórze Kościółek

Wzgórze Kościółek zwane też Zamczyskiem jest to wzniesienie położone w widłach dolin Tanwi i Jelenia. Porośnięte jest lasem mieszanym i otoczone wałem ziemnym grodziska, które pochodzi z XII – XIII w. Prawdopodobnie miejsce to nie było stale zamieszkiwane, a służyło jedynie za schronienie w czasie najazdów nieprzyjaciół. Pierwsze ślady osadnictwa datuje się na VIII – IX w. Na początku XVII w. na wzgórzu powstała cerkiew unicka z klasztorem bazylianów. ufundowana przez Tomasza Zamojskiego. W 1748 r. zamieniono ją na kościół św. Jana Nepomucena , ale z powodu trudno dostępnego miejsca w 1796r. został rozebrany. Podczas powstania styczniowego oraz ostatniej wojny na wzgórzu ukrywali się powstańcy i partyzanci. Wydarzenia te upamiętnia krzyż i pomnik, znajdujące się na szczycie Kościółka. Z Suśca dojdziemy tam niebieskim Szlakiem Szumów w czasie ok. 1,5 godz.

Według legendy stał tam zamek rycerza Gołdapa, który podczas jego nieobecności został podstępnie zdobyty przez Tatarów. Od imienia córki-Tanewy, która zginęła podczas obrony pochodzi nazwa rzeki Tanew.