11 kwietnia 2022

Zmiana Regulaminu Biegu nad Tanwią 2022

 

Biorąc pod uwagę dużą ilość zgłoszeń na „Bieg nad Tanwią 2022” informujemy, że została zwiększona ilość zawodników mogących wziąć udział w biegu i marszu Nordic Walking do 200, a termin zgłoszenia przesunięty do 26 kwietnia 2022 r.

ANEKS DO REGULAMINU
Biegu nad Tanwią 2022 wprowadzony w dniu 19.04.2022 r.

W Dziale IV Regulaminu punkty od 2 do 9 zastępuje się punktami od 2 do 8 o następującej treści:
2. Ilość zawodników mogących wziąć udział w biegu i marszu Nordic Walking, ograniczona jest do 200. Po osiągnięciu tej liczby proces rejestracji zostanie zamknięty.
3. Zawodnik, który dokonał zgłoszenia winien dokonać opłaty startowej najpóźniej do 26 kwietnia 2022 r.
4. Zawodnicy którzy dokonali zgłoszenia, a nie wpłacili opłaty startowej do 26.04.2022 r. zostaną z listy wykreśleni.
5. Lista zawodników zapisanych elektronicznie zostanie wywieszona przed startem zawodów.
6. Dokonanie zgłoszenia poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego do biegu lub marszu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
7. Warunkiem koniecznym przyjęcia zgłoszenia do „VIII Biegu nad Tanwią” jest dokonanie opłaty startowej w kwocie:
1) 45 zł/os.- przy procesie elektronicznej rejestracji do dnia 15 kwietnia,
2) 60 zł/os.- przy procesie elektronicznej rejestracji od 16 do 26 kwietnia,
3) 70 zł/os.- przy opłacie dokonanej w formie przelewu w terminie do 15 kwietnia 2022 r., 100 zł/os. – w terminie od 16 do 26 kwietnia (liczy się data wpływu) na konto Gminnego Ośrodka Kultury w Suścu, ul. Tomaszowska 100, 22-672 Susiec, nr 04 9639 1051 2004 5100 0198 0001. (z informacją w tytule: imię i nazwisko, VIII Bieg nad Tanwią-BIEG lub VIII Bieg nad Tanwią-NORDIC WALKING). Przy dokonaniu wpłaty w formie przelewu, w celu uniknięcia błędów podczas procesu weryfikacji zawodników, konieczne jest przedstawienie w Biurze Zawodów dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu bankowego.
8. Osoby, które wpłaciły opłatę startową w wysokości mniejszej niż przedstawiona w regulaminie, będą musiały dopłacić brakującą kwotę w procesie zapisu w Biurze Zawodów w dniu 1 maja 2022 r. Brak dopłaty spowoduje wykreślenie zawodnika z listy startowej, a niepełna wpłata nie podlega zwrotowi.

Poniżej medale na „Bieg nad Tanwią” 2022

Zapraszamy