2 marca 2017

Wsparcia UE na rozpoczęcie działalności

Zapraszamy do skorzystania ze wsparcia UE na rozpoczęcie działalności w ramach projektu „Lubelski przedsiębiorca szansą na rozwój regionu”

Informacja o projekcie w załączonej ulotce i prezentacji oraz na stronie  www.lubelskiprzedsiebiorca.eu.

Biuro projektu:
22-400 Zamość ul. Peowiaków 8
tel.: 790 702 252
e-mail: projekt@inter-comp.net.pl
www.lubelskiprzedsiebiorca.eu
INTER-COMP Marcin Lasek
ul. Krokusowa 2 lok. 1, 35-604 Rzeszów”