29 marca 2017

Bieg Nad Tanwią na dystansie 10 km – 1.05.2015 r. godz. 11:00 w Suścu

Z inicjatywy Stowarzyszenia Aktywności Społecznej GRANT,
przy zaangażowaniu Zbigniewa Naklickiego – Wójta Gminy Susiec
oraz patronacie Mariusza Grada – Posła na Sejm RP
odbędzie się w Suścu w dniu 01.05.2015 r. o godz. 11:00 „Bieg Nad Tanwią”.

Przebieg trasy na stronie http://www.traseo.pl/trasa/bieg-nad-tanwia
lub na stronie http://kalendarzbiegowy.pl/bieg-nad-tanwia w zakładce „Trasa” po wybraniu biegu 10 km.

Zgłoszenia do „Biegu Nad Tanwią” na dystansie 10 km można dokonać poprzez podanie danych osobowych: imię i nazwisko, data urodzenia, kontaktowy telefon lub e-mail w terminie do 23 kwietnia 2015 r. w sposób:

a) na adres it@susiec.pl,
b) telefonicznie na nr 84 6654410
c) pocztą tradycyjną na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Suścu, ul. Tomaszowska 100, 22-672 Susiec
d) poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego on-line na stronie www.pomiaryczasu.pl będącego jednocześnie uwierzytelnionym dokumentem. Sposób ten gwarantuje pewność zapisu, możliwość edycji danych, podgląd listy startowej, podgląd opłaconych zawodników.Zgłoszenia formularzem on-line można dokonywać do dnia 29.04.2015 r. do godz 24:00. Osoby zgłaszające udział w biegu w sposób wskazany w pkt. d) nie będą miały obowiązku składania papierowej wersji formularza w dniu 1 maja 2015 r. przed biegiem.

Warunkiem koniecznym przyjęcia zgłoszenia jest wniesienie opłaty startowej w sposób zgodny z regulaminem.

Publikacja wyników na stronie http://pomiaryczasu.pl.

W ramach pkt. VII. ppkt. 3 regulaminu organizator utworzył dodatkowe kategorie,
na które również ufundował puchary.

Ostatecznie w „Biegu Nad Tanwią” będą obowiązywały następujące kategorie:

1. kategoria żeńska do 16 lat włącznie (zwolniona z odpłatności)
2. kategoria żeńska od 17 lat do 35 lat włącznie
3. kategoria żeńska powyżej 35 lat
4. kategoria żeńska open
5. kategoria męska do 16 lat włącznie (zwolniona z odpłatności)
6. kategoria męska od 17 lat do 30 lat włącznie
7. kategoria męska od 31 lat do 50 lat włącznie
8. kategoria męska powyżej 50 lat
9. kategoria męska open

Zawodnicy, którzy zarejestrowali się do biegu przed dodaniem nowych kategorii tj. przed dniem 17 kwietnia 2015 r. nie muszą dokonywać żadnych dodatkowych czynności rejestracyjnych. Zaszeregowanie zawodników do poszczególnych grup zostanie wykonane automatycznie. Każdy zawodnik będzie również klasyfikowany w kategorii open.

Pliki do pobrania: szczegółowy regulamin, formularze zgłoszeniowe, plakat i opis biegu: