7 lutego 2018

Bieg Narciarski w Stylu Klasycznym o „Puchar Gryfa” – Susiec 2018

W im. organizatorów: Wójta Gminy Susiec- Zbigniewa Naklickiego, Starosty Powiatu Tomaszowskiego – Jana Kowalczyka i Lubelskiego Okręgowego Związku Narciarskiego serdecznie zapraszamy miłośników narciarstwa biegowego  na cykliczny Bieg Narciarski w Stylu Klasycznym o „Puchar Gryfa”.

Cel  zawodów :

 • popularyzacja narciarstwa biegowego,
 • wyłonienie najlepszych zawodników w powiecie tomaszowskim,
 • promocja Gminy Susiec i Powiatu Tomaszowskiego.

Termin miejsce: 10 luty,  2018 r.  ( sobota ), Susiec, k. Gminnego Ośrodka Kultury w Suścu, ul. Tomaszowska 100.
Start: – godz. 10:00, uroczyste zakończenie godz. 13:00.

Warunki uczestnictwa:
Prawo startu w zawodach mają zawodnicy i zawodniczki posiadający aktualne badania lekarskie i ubezpieczenie.  Zawodnicy w biegu głównym, startują na własną odpowiedzialność.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia do zawodów należy dokonać w terminie ostatecznym  10  lutego 2018 r. na  pół godziny przed startem (z podaniem: Nazwisko, imię , rok urodzenia szkoła/klub/ miejscowość) w biurze zawodów Gminnym Ośrodku Kultury w Suścu, lub wcześniej na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Suścu, ul. Tomaszowska 100, 22-672 Susiec, tel. 84 6654410, 531-475-652, e-mail:: it@susiec.pl.

Kategorie:

 • senior    –  1997  i  starsi
 • juniorzy –  1998 – 2001
 • seniorki –  1997  i  starsze
 • juniorki  –  1998 – 2001
 • młodzik C      –  2003 – 2002
 • młodziczka C – 2003 – 2002
 • bieg  VIP – ów
 • juniorzy  D  2004/2005  chłopcy
 • juniorzy  E  2006/2007  chłopcy
 • juniorki  D  2004/2005   dziewczynki
 • juniorki  E  2006/2007   dziewczynki
 • juniorzy F  2008/2009   chłopcy
 • juniorki  F  2008/2009   dziewczynki
 • juniorzy G 2010 i młodsi chłopcy
 • juniorki  G 2010 i młodsze dziewczynki

REGULAMIN BIEGU – wraz z dystansami

UWAGA:  W kategorii  senior, seniorka  jeżeli  w  kategoriach  wystartuje  i ukończy bieg  3  zawodników,  będzie prowadzona  klasyfikacja  w kategoriach  wiekowych.  Jeżeli nie  będzie  trzech  zawodników  to  prowadzona będzie  tylko klasyfikacja  ,,open”. Kategorie  wiekowe : grupa I 18-29 lat (1997-1989),grupa II 30-39 lat (1988-79 ),grupa III 40-49 lat (1978-69), grupa IV 50-59 lat (1968-59), grupa V 60 lat i więcej (1958 i starsi).

Nagrody:
Za pierwsze miejsca w każdej kategorii wiekowej puchary, a dla wszystkich pamiątkowe dyplomy.

Postanowienia  końcowe :

 • seniorzy opłata startowa 10  zł  (prowadzi LOZN)
 • zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z NRS oraz wytycznymi PZN
 • organizatorzy nie odpowiadają za ewentualne nieszczęśliwe wypadki podczas zawodów , ubezpieczenie zawodników obowiązkowe we własnym zakresie

Dla wszystkich gorąca kiełbasa!

Informacja o zawodach regulamin na stronach:    www.lozn.org.pl,    www.turystyka.susiec.pl,     www.susiec.pl.