Źrąbek – źródła rzeki Krynica

Archiwa: Ciekawe miejsca

Źrąbek – źródła rzeki Krynica

Zbiornik wodny potocznie nazywany Źrąbkiem jest usytuowany w środku Śuśca i utworzony przez wiele źródeł, których intensywność i ilość zmienia się w zależności od pory roku. Na przełomie XVIII i XIX w. w powstającej osadzie...

29 sierpnia 2019

Zalew w Majdanie Sopockim

Zalew w Majdanie Sopockim – położony jest nad rzeką Sopot, ok. 9 km od Suśca. Jest to doskonałe miejsce do kąpieli, plażowania i uprawiania sportów wodnych. Przy zalewie wydzielone jest strzeżone kąpielisko, a przy nim...

29 sierpnia 2019

Wzgórze Kościółek

Wzgórze Kościółek zwane też Zamczyskiem jest to wzniesienie położone w widłach dolin Tanwi i Jelenia. Porośnięte jest lasem mieszanym i otoczone wałem ziemnym grodziska, które pochodzi z XII – XIII w. Prawdopodobnie miejsce to nie...

29 sierpnia 2019

Wieża widokowa w Suścu

Wieża widokowa w Suścu została wybudowana w 2013 roku. Usytuowano ją na najwyższym wzniesieniu w okolicy, zwanym Góra Grabowicka. Stoi po prawej stronie asfaltowej drogi prowadzącej do Grabowicy. Ma 12 metrów i trzy kondygnacje. Dwie...

29 sierpnia 2019

Wapielnia

Wapielnia – jest to najwyższe wzniesienie Roztocza Środkowego (385m n.p.m.). Dojdziemy tam pieszym Szlakiem im. Władysławy Podobińskiej (znaki zielone) oraz Szlakiem Centralnym (znaki niebieskie). Najkrótsze dojście ze wsi Ulów (szlak niebieski) lub wsi Łasochy (szlak...

29 sierpnia 2019

Strażnica graniczna w Paarach

Strażnica– wzniesiona została w 1876 r. na zlecenie władz carskich z przeznaczeniem na siedzibę straży granicznej (Galicja – Kongresówka). Tędy przebiegała granica austriacko-rosyjska. Królestwo Polskie było wówczas pod zaborem rosyjskim, a Galicja pod austriackim. Od...

29 sierpnia 2019

Rezerwat Nowiny

Rezerwat został utworzony w 1990 roku, o powierzchni ok. 3,80 ha. Utworzony został w celu ochrony roślinności wodnej i torfowiskowej śródleśnych bagienek. Na niewielkim areale znajduje się wiele małych oczek wodnych otoczonych torfowiskiem. W rezerwacie...

29 sierpnia 2019

Rezerwat Nad Tanwią

Rezerwat powstał w 1958 roku o powierzchni ok. 41 ha i chroni najpiękniejsze fragmenty dolin rzeki Jeleń i Tanew wraz z seriami małych wodospadów. Na zakolu Tanwi w miejscowości Rebizanty na odcinku 400 m znajduje...

29 sierpnia 2019

Rezerwat Czartowe Pole

Rezerwat utworzono w 1958 roku na powierzchni ok. 80,5 ha. Nazwa powstała od legendy głoszącej, że kiedyś „jeno czarci tam hasali” czego skutkiem miały być liczne powodzie i pożary dawnej papierni Zamojskich, którą trzykrotnie nękały...

29 sierpnia 2019

Przejście graniczne na rzece Tanew

Przejście graniczne pomiędzy zaborami rosyjskim i austriackim na rzece Tanew. Na Kongresie Wiedeńskim w 1815 roku ustalono nowe granice pomiędzy zaborami. Wtedy Tanew pomiędzy Rybnicą i Paarami, a Rebizantami stała się rzeką graniczną, rozdzielającą ziemie:...

29 sierpnia 2019

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zadanie pn. „Strona internetowa i aplikacja mobilna opierająca się o dwa systemy IOS i Android dotyczące turystyki Gminy Susiec na Roztoczu” mające na celu zachowanie i promocję dziedzictwa lokalnego poprzez promowanie obszaru LGD w formie wykonania strony internetowej i aplikacji mobilnej opracowane przez Roztoczańskie Stowarzyszenie Agroturystyczne w Suścu, współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

„Projekt dofinansowany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie”